Smart linerlösning gav lastarskopan längre livslängd

Allmän information

Land

Gammal lösning

Gammal lösning

Annat

Tjocklek

Livslängd

Ny lösning

Ny lösning

Hardox® 500

Tjocklek

Livslängd

100 % förbättring

Viktiga framgångsfaktorer

Lägre initialkostnad

70% lower