Skärstål med lägre kostnad för lastarskopor

Allmän information

Land

  • Skäreggar

  • 0–250 °C / 32–480 °F

  • 10–300 mm / 0,4–12,0"

  • Guld – ytlager

Gammal lösning

Gammal lösning

Annat

Tjocklek

Livslängd

Ny lösning

Ny lösning

Hardox® 500

Tjocklek

Livslängd

Oförändrad men kostnaden minskade med 70 %

Viktiga framgångsfaktorer

Lägre initialkostnad

70% lower