Linerplåtar med utökad livslängd i krossar

Allmän information

Land

  • Linerplåt

  • 0–250 °C / 32–480 °F

  • 10–300 mm / 0,4–12,0"

  • Kvarts

Gammal lösning

Gammal lösning

Hardox® 400

Tjocklek

Livslängd

Okänt

Ny lösning

Ny lösning

Hardox® 600

Tjocklek

Livslängd

Förbättrades med 100 %

Viktiga framgångsfaktorer

Förbättrad livslängd

100%