Linerplåt med utökad livslängd i vibrationsmatare

Allmän information

Land

  • Linerplåt

  • 0–250 °C / 32–480 °F

  • 10–300 mm / 0,4–12,0"

  • Granit

Gammal lösning

Gammal lösning

Annat

Tjocklek

Livslängd

Ny lösning

Ny lösning

Hardox® 600

Tjocklek

Livslängd

2,5 ggr så lång livslängd

Viktiga framgångsfaktorer

Förbättrad livslängd

+150%