Linerplåt med utökad livslängd i spannmålsränna

Allmän information

Land

Gammal lösning

Gammal lösning

Annat

Tjocklek

Livslängd

Ny lösning

Ny lösning

Hardox® 500

Tjocklek

6 eller 5 mm

Livslängd

Dubbel

Viktiga framgångsfaktorer

Förbättrad livslängd

+50%