Kniv med längre livslängd för plastkvarn

Allmän information

Land

  • Knivar

  • 0–250 °C / 32–480 °F

  • 10–300 mm / 0,4–12,0"

  • Plast

Gammal lösning

Gammal lösning

Verktygsstål

Tjocklek

Livslängd

Ny lösning

Ny lösning

Hardox® 600

Tjocklek

Livslängd

Ungefär samma som tidigare

Viktiga framgångsfaktorer

Förbättrad livslängd

20%