Stup med längre livslängd för järnmalmspellets

Allmän information

Land

  • Linerplåt

  • 0–250 °C / 32–480 °F

  • > 300 mm / >12,0"

  • Järn – malm magnetit

Gammal lösning

Gammal lösning

Annat

Tjocklek

Livslängd

Ny lösning

Ny lösning

Duroxite® 100

Tjocklek

Livslängd

Viktiga framgångsfaktorer

Förbättrad livslängd