Matarsikt för järnmalm med lång livslängd

Allmän information

Land

  • Siktplåtar

  • 0–250 °C / 32–480 °F

  • 10–300 mm / 0,4–12,0"

  • Järn – malm magnetit

Gammal lösning

Gammal lösning

Hårdpåsvetsad plåt

Tjocklek

Livslängd

2 månader

Ny lösning

Ny lösning

Hardox® 600

Tjocklek

Livslängd

4 månader

Viktiga framgångsfaktorer

Lägre livstidskonstnad

400%