Hammare med längre livslängd för återvinning av elektronikavfall

Allmän information

Land

  • Hammare

  • 0–250 °C / 32–480 °F

  • 10–300 mm / 0,4–12,0"

  • Elskrot

Gammal lösning

Gammal lösning

Annat

Tjocklek

Livslängd

2–3 månader

Ny lösning

Ny lösning

Hardox® 400

Tjocklek

Livslängd

8 månader

Viktiga framgångsfaktorer

Förbättrad livslängd

300%