Grizzlygaller i Duroxite® med längre livslängd

Allmän information

Land

Gammal lösning

Gammal lösning

AR 400

Tjocklek

Livslängd

Ny lösning

Ny lösning

Duroxite® 101

Tjocklek

Livslängd

300 % mer

Viktiga framgångsfaktorer

Förbättrad livslängd

300%