Liner till dipper med längre livslängd

Allmän information

Land

Gammal lösning

Gammal lösning

AR 400

Tjocklek

Livslängd

Ny lösning

Ny lösning

Hardox® 500

Tjocklek

Livslängd

Viktiga framgångsfaktorer

Förbättrad livslängd

100%