Deflektorplåtar med längre livslängd

Allmän information

Land

  • Linerplåt

  • 0–250 °C / 32–480 °F

  • 10–300 mm / 0,4–12,0"

  • Kalksten

Gammal lösning

Gammal lösning

AR 400

Tjocklek

Livslängd

6 månader

Ny lösning

Ny lösning

Hardox® 600

Tjocklek

Livslängd

12 månader och mer

Viktiga framgångsfaktorer

Förbättrad livslängd