Krossiktar med lång livslängd i koksverk

Allmän information

Land

Gammal lösning

Gammal lösning

S355

Tjocklek

8 mm

Livslängd

2 månader

Ny lösning

Ny lösning

Hardox® 600

Tjocklek

8 mm

Livslängd

5 månader

Viktiga framgångsfaktorer

Lägre livstidskonstnad

300%