Krossrotoraxel med över 3 gånger längre livslängd

Allmän information

Land

  • Axlar

  • 0–250 °C / 32–480 °F

  • 10–300 mm / 0,4–12,0"

  • Metallskrot

Gammal lösning

Gammal lösning

Verktygsstål

Tjocklek

diameter 126 mm

Livslängd

Ny lösning

Ny lösning

Toolox® 44

Tjocklek

diameter 126 mm

Livslängd

400 %

Viktiga framgångsfaktorer

Lägre livstidskonstnad

400%