Harvskivor med längre livslängd

Allmän information

Land

  • Knivar

  • 0–250 °C / 32–480 °F

  • < 10 mm / < 0,4"

  • Spannmål

Gammal lösning

Gammal lösning

Annat

Tjocklek

4 mm

Livslängd

Ny lösning

Ny lösning

Hardox® 450

Tjocklek

4 mm

Livslängd

+20 %

Viktiga framgångsfaktorer

Förbättrad livslängd

20%