Svalbädd med lång livslängd i koksverk

Allmän information

Land

  • Linerplåt

  • 251–600 °C / 481–1 110 °F

  • 10–300 mm / 0,4–12,0"

  • Koks

Gammal lösning

Gammal lösning

Hårdpåsvetsad plåt

Tjocklek

20 mm

Livslängd

Ny lösning

Ny lösning

Toolox® 33

Tjocklek

20 mm

Livslängd

400 %

Viktiga framgångsfaktorer

Lägre livstidskonstnad

400%