Kedjeskenor med utökad livslängd för släpgrävmaskiner i kolgruvor

Allmän information

Land

  • Slitribbor

  • 0–250 °C / 32–480 °F

  • 10–300 mm / 0,4–12,0"

  • Brunkol – ytlager

Gammal lösning

Gammal lösning

Manganstål

Tjocklek

20 mm

Livslängd

Ny lösning

Ny lösning

Hardox® 600

Tjocklek

20 mm

Livslängd

+300 %

Viktiga framgångsfaktorer

Förbättrad livslängd

300%