Linerplåt med lång livslängd för cementklinkerkvarnar

Allmän information

Land

Gammal lösning

Gammal lösning

AR 400

Tjocklek

Livslängd

Ny lösning

Ny lösning

Duroxite® 210

Tjocklek

Livslängd

+300 %

Viktiga framgångsfaktorer

Förbättrad livslängd

+300%