Baffelplåt med lång livslängd för cementklinkerkvarnar

Allmän information

Land

Gammal lösning

Gammal lösning

Hårdpåsvetsad plåt

Tjocklek

20 mm

Livslängd

1 månad

Ny lösning

Ny lösning

Hardox® 600

Tjocklek

20 mm

Livslängd

2 månader

Viktiga framgångsfaktorer

Förbättrad livslängd

100%