Rotorhammare som är lätta att hårdpåsvetsa

Allmän information

Land

Gammal lösning

Gammal lösning

Manganstål

Tjocklek

Cirka 100 mm

Livslängd

Ny lösning

Ny lösning

Hardox® 400

Tjocklek

Cirka 100 mm

Livslängd

Viktiga framgångsfaktorer

Lägre livstidskonstnad

300%