Linerplåt som ökar livslängden och sänker kostnaderna

Allmän information

Land

  • Linerplåt

  • 0–250 °C / 32–480 °F

  • 10–300 mm / 0,4–12,0"

  • Cement

Gammal lösning

Gammal lösning

AR 450

Tjocklek

18 mm

Livslängd

Ny lösning

Ny lösning

Duroxite® 100

Tjocklek

12–18 mm

Livslängd

+20 %

Viktiga framgångsfaktorer

Lägre livstidskonstnad

20%