Rörböj med längre livslängd för stoftsilor till filterkammare

Allmän information

Land

  • Rör

  • 0–250 °C / 32–480 °F

  • < 10 mm / < 0,4"

  • Slagg

Gammal lösning

Gammal lösning

S355

Tjocklek

Livslängd

1 månad

Ny lösning

Ny lösning

Duroxite® 100

Tjocklek

Livslängd

29 månader

Viktiga framgångsfaktorer

Lägre livstidskonstnad

29 times