Golv med jämn tjocklek till asfaltutläggare

Allmän information

Land

  • Golvplåt

  • 0–250 °C / 32–480 °F

  • 10–300 mm / 0,4–12,0"

  • Asfalt

Gammal lösning

Gammal lösning

S355

Tjocklek

10 mm

Livslängd

Ny lösning

Ny lösning

Hardox® 500

Tjocklek

10 mm

Livslängd

Viktiga framgångsfaktorer

Lägre livstidskonstnad

30%