Metallindustri

Transportör- och lagersystem i järn- och stålindustrin hanterar stora mängder material i bulkform. Alla avbrott i materialflödet måste undvikas. Slitdelar från Hardox Wearparts används i allt från linerplåt till transportörskruvar, cykloner, deflektorplåtar i koksverk och inlopp till masugnar.

Hardox Wearpartscenter tillverkar skräddarsydda slitdelar av Hardox® slitplåt och Toolox® maskin- och verktygsstål. Det är seghärdade stålsorter som är både slitstarka och sega. Vid glidslitage med låga och måttliga stötar kan Duroxite® hårdpåsvetsade produkter vara mer lämpliga.

Ett exempel där Duroxite® är inblandat är uppgradering av krökar i rör för masugnsdamm. Byte från standardstål till rör av Duroxite® 100 ökade livslängden nästan 30 gånger

Begär offert
Få en kostnadsfri anpassad offert för delen. Din begäran behandlas inom 48 timmar. En leverantör kommer antingen att kontakta dig för mer detaljer eller ge dig leveransinformation.

Relaterad utrustning