Jordbruk, skogsbruk, fiske

Slitage i jordbruk, skogsbruk och fiskerinäring bildas mestadels via markkontakt. Valet av slitdelar kräver ingående kunskaper om lokala förhållanden, till exempel antal plöjda hektar, för att välja mellan olika material i plogen.

Hardox® slitplåt, Toolox® maskin- och verktygsstål och Duroxite® hårdpåsvetsade produkter har alla sina speciella egenskaper. Hardox Wearpartscenter har kompetensen att välja det mest kostnadseffektiva materialet för varje slitageapplikation.

Ett plogblad i Duroxite® kan exempelvis hålla fem gånger längre än ett konventionellt blad av borstål. Ett annat exempel är harvskivor i Hardox® 600 som kan göras tunnare och ändå hålla längre än skivor av borstål. 

Inom skogsbruk orsakas slitage främst av grus som följer med virket. Vedklyvsknivar i Hardox® Extreme har visat sig hålla skärpan längre än några andra knivar på marknaden. Kedjor och golvplåtar i sågverk är andra exempel där Hardox® utmärker sig.
 
Inom fiske är den huvudsakliga tillämpningen tråldörrar. Lägre vikt och ökad livslängd har högsta prioritet. En empirisk studie har visat att 100 kilos besparing ombord gör att båten kan bära 1 000 kg mer fisk. Tråldörrarna utsätts för mycket glidslitage när de släpas längs havsbottnen. Tråldörrar av Hardox® 450 har visat sig minska vikten med 40 procent och öka livslängden jämfört med standardstål

Begär offert
Få en kostnadsfri anpassad offert för delen. Din begäran behandlas inom 48 timmar. En leverantör kommer antingen att kontakta dig för mer detaljer eller ge dig leveransinformation.
Get a quote
Stäng

Offertförfrågan

Add images or other files that will help us understand your needs

Upload file, Maximum file size 20 MB, types allowed: jpeg,.jpg,.png,.pdf,.txt

Relaterad utrustning