Asfaltläggare

På grund av asfaltens nötande egenskaper måste golvplåten vara både hård och lätt att bearbeta. Slitdelar i asfaltläggare av Hardox® slitplåt är kända för sin förmåga att motstå slitage och behålla sin planhet.

Begär offert
Få en kostnadsfri anpassad offert för delen. Din begäran behandlas inom 48 timmar. En leverantör kommer antingen att kontakta dig för mer detaljer eller ge dig leveransinformation.

Relaterade slitdelar