Schaktarblad

Genom att använda rätt schaktblad för det aktuella jobbet får du ökad produktivitet, bättre resultat, bränslebesparingar och mindre slitage. Vi levererar schaktbladsdelar till bulldozers, hjullastare och väghyvlar.

Det finns tre vanliga typer av schaktarblad: 

  • S-blad: Ett rakt blad som kan användas för finfördelning.
  • U-blad: Ett långt, krökt blad för hantering och transport av mer material.
  • SU-blad: Semi-U-blad. Som S-bladet men med sidovingar som kröks framåt och minimerar materialspill och ger större lastkapacitet.

För alla dessa schaktbladsmodeller som utsätts för hårt slitage har Hardox®-stål visat sig vara det rätta valet av material för skärkanter, slitribbor, slitplattor och linerplåt

 

Begär offert
Få en kostnadsfri anpassad offert för delen. Din begäran behandlas inom 48 timmar. En leverantör kommer antingen att kontakta dig för mer detaljer eller ge dig leveransinformation.

Relaterade slitdelar