Global ꞏ augusti 2019

Rotor för medicinskt avfall processar mer

Kontakta oss

Description of the case

Vägg:  Hardox® 500 20/30 mm     

Gammal lösning: AR 400 20/30 mm

Botten/rotorblad/stängningsplåt: Hardox® 600 25/40 mm

Gammal lösning: 38NcD4+inlägg ovanpå K110, 25/40 mm

Omvandlare av medicinskt avfall. ”Det använder en innovativ och patenterad teknik som ger fullständig sterilisering av avfallet och reducerar det i slutet av cykeln till granulat med kalorifeffekt. Bladet av Hardox® 600 är 30 % bättre än K110 - Bladet vrids medsols och motsols- Den totala fördelen med Hardox® 600 handlar förstås om livslängden.”

Största fördelar:
 100 % steril.
 Minus 70 % volym.
 Minus 30 % vikt.


Case details

Key success factors

Improved service life: 30 %

New solution
Hardox® 600, : 40
Old solution

AR 400: 30

Industry and wearpart
Recycling , Shredders , Linerplåt