Global ꞏ augusti 2019

Plogskär med längre livslängd

Kontakta oss

Description of the case

Funktion: att vända jorden.
Slitdelar på plog: huvudsakligen glidslitage, med Hardox® 600.
Håller 4–5 gånger längre än ordinärt stål.

Case details

Key success factors

Improved service life: 500 %

New solution
Hardox® 600
Old solution

S355

Industry and wearpart
Agriculture forestry fishing , Ploughs , Schaktblad