Global ꞏ augusti 2019

Runda grizzlygaller med längre livslängd

Kontakta oss

Description of the case

Hardox® 400 rundstänger som används i järnmalmsgruva. Höll dubbelt så länge som de tidigare fyrkantsstängerna i  AR 450
 

 


Case details

Key success factors

Improved service life: 100 %

New solution
Hardox® 400
Old solution

AR 450

Industry and wearpart
Mining Fixed , Hammer crushers , Grizzlygaller