Global ꞏ augusti 2019

Krossiktar med lång livslängd

Kontakta oss

Description of the case

Sikten laserskärs från 12 mm tjock Hardox® 450. Den fungerar som ett sorteringselement i glaskrossen.

Case details

Key success factors

Improved service life

New solution
Hardox® 450, : 10–30 mm
Old solution

S355: 10–30 mm

Industry and wearpart
Recycling , Hammer crushers , Siktplåtar