Global ꞏ augusti 2019

Cyklon för kopparpulver med lång livslängd

Kontakta oss

Description of the case

Tidigare material: S355, 12 mm

Nytt material: Hardox® 500, 12 mm

Billigare livstidskostnad: 300 %


Case details

Key success factors

Improved service life: 300 %

New service life: +300 %

New solution
Hardox® 500, : 12 mm
Old solution

S355: 12 mm

Industry and wearpart
Mining Fixed , Cyclones , Rör