Global ꞏ augusti 2019

Luftseparatorer med lång livslängd

Kontakta oss

Description of the case

Luftseparatorer. 
Bearbetat: Kalksten.
Tidigare: Hårdpåsvetsning med livslängd på 9 månader. 12 mm
Behov: Längre livslängd.
Ny lösning: Hardox® 600, 12 mm med förväntad livslängd på minst 12 månader

Case details

Key success factors

Improved service life: +30 %

New service life: 12 månader

New solution
Hardox® 600, : 12 mm
Old solution

CCO-plate: 12 mm

Industry and wearpart
Cement , Cement clinker raw mills , Linerplåt