Global ꞏ juni 2019

Plogskivor med längre livslängd

Kontakta oss

Description of the case

Hardox® 450 med 4,6 mm tjocklek och Hardox® 600 med 4 mm tjocklek har använts i plogskivor sedan förra året.

Det är stor skillnad i livslängd mellan Hardox®-materialet och det ursprungliga borstålet.

 

Skivornas ursprungliga diameter var 458 mm.

                         Tjocklek (mm)     Diameter (mm)     

OEM-borstål          6,2                           424

Hardox® 450          4                              415

Hardox® 450          6                              422

Hardox® 600          4                              432

Resultatet visar att Harox 600 är det lämpligaste materialet i detta fall.  En uppsättning 4 mm tjocka skivor i Hardox® 600 väger totalt 450 kg per plog


Case details

New solution
Hardox® 450, : 4 mm
Old solution

Boron steel: 6 mm

Industry and wearpart
Agriculture forestry fishing , Ploughs , Schaktblad