Global ꞏ juni 2019

Krosshammare med längre livslängd för gipsplattor

Kontakta oss

Description of the case

Hammare för gipsplattor (paneler) tillverkad av 15 mm Hardox® Extreme, laserskuren.

Tidigare användes 10 mm Hardox® 400 + 5 mm hårdpåsvetsat

 

Livslängden ökade med 30 %. Kräver mindre underhåll.

Kostnaden reducerades med ca 10 %: dyrare råmaterial med lägre bearbetningskostnader (hårdpåsvetsningen eliminerades).

Kortare leveranstid (ingen hårdpåsvetsning del för del).

 

Ökad produktivitet: endast laserskärning istället för som tidigareskärning + hårdpåsvetsning.

Ett mer konkurrenskraftigt erbjudande till slutanvändaren: kostnad/livslängd.

Hälsosammare bearbetning (inga ångor från hårdpåsvetsning)

Affären omfattar potentiellt 10 uppsättningar (84 hammare per kross) per år – 2,4 ton per år och kross

Huvudproducenten återvinner 45 000 ton gipsavfall per år (80 % av marknaden) fördelat på 3 anläggningar. De villåtervinna 100 000 ton år 2020.

Case details

Key success factors

Improved service life: 30%

New service life: 30 %

New solution
Hardox® Extreme, : 10 mm
Old solution

AR 400: 10 mm + 5 mm CCO

Industry and wearpart
Recycling , Hammer crushers , Hammare