Global ꞏ juni 2019

Borrhylsa med utökad livslängd

Kontakta oss

Description of the case

Hela borrhylsan för enorma borrar består av Hardox® 450. Denna typ av borrning används vid grundarbeten i tätbebyggda områden (städer) där sprängämnen inte kan användas. Den stora fördelen är att borren håller 5 till 6 gånger längre än ordinärt stål.

Case details

Key success factors

Improved service life: 5–6 gånger längre

New service life: 5–6 gånger längre

New solution
Hardox® 450
Old solution

S355

Industry and wearpart
Construction , Drill rings , Tackel