Ostrza piły rębaka do drewna, o dłuższej trwałości użytkowej

Informacje ogólne

Kraj

Stare rozwiązanie

Stare rozwiązanie

Inne

Grubość

11 mm

Okres użytkowania

Nowe rozwiązanie

Nowe rozwiązanie

Toolox® 33

Grubość

11 mm

Okres użytkowania

Kluczowe czynniki sukcesu

Dłuższy okres użytkowania