Wykładziny ścian w maszynie wibrościernej, o wydłużonej trwałości użytkowej

Informacje ogólne

Kraj

Stare rozwiązanie

Stare rozwiązanie

Odlewy manganowe

Grubość

15 mm

Okres użytkowania

2 lata

Nowe rozwiązanie

Nowe rozwiązanie

Hardox® 600

Grubość

15 mm

Okres użytkowania

4 lata

Kluczowe czynniki sukcesu

Dłuższy okres użytkowania

100%