Wibrujące sito w zakładzie spożywczym, o dłuższej trwałości użytkowej

Informacje ogólne

Kraj

Stare rozwiązanie

Stare rozwiązanie

AR 500

Grubość

8 mm

Okres użytkowania

Nowe rozwiązanie

Nowe rozwiązanie

Hardox® 600

Grubość

8 mm

Okres użytkowania

Kluczowe czynniki sukcesu

Dłuższy okres użytkowania