Trwałe rynny zsypowe

Informacje ogólne

Kraj

Stare rozwiązanie

Stare rozwiązanie

AR 500

Grubość

Okres użytkowania

4 dni

Nowe rozwiązanie

Nowe rozwiązanie

Duroxite® 200

Grubość

Okres użytkowania

8 miesięcy

Kluczowe czynniki sukcesu

Dłuższy okres użytkowania

from 4 days to 8 months