Sita niszczarek do odpadów zielonych, o długiej trwałości użytkowej

Informacje ogólne

Kraj

Stare rozwiązanie

Stare rozwiązanie

AR 450

Grubość

Okres użytkowania

Nowe rozwiązanie

Nowe rozwiązanie

Hardox® 450

Grubość

Okres użytkowania

Kluczowe czynniki sukcesu

Lepsze dostawy