Kołnierze przenośnika ślimakowego do cementowni, o dużej trwałości użytkowej

Informacje ogólne

Kraj

Stare rozwiązanie

Stare rozwiązanie

AR 400

Grubość

Okres użytkowania

Nowe rozwiązanie

Nowe rozwiązanie

Hardox® 450

Grubość

Okres użytkowania

+30%

Kluczowe czynniki sukcesu

Dłuższy okres użytkowania

30%