Trzony zrywaków, wytrzymalsze i twardsze na złamania

Informacje ogólne

Kraj

Stare rozwiązanie

Stare rozwiązanie

Inne

Grubość

Okres użytkowania

Nowe rozwiązanie

Nowe rozwiązanie

Hardox® HiTuf

Grubość

Okres użytkowania

Kluczowe czynniki sukcesu

Większa odporność na pękanie