Sita w recyklingu o długim okresie użytkowania

Informacje ogólne

Kraj

Stare rozwiązanie

Stare rozwiązanie

Grubość

Okres użytkowania

Nowe rozwiązanie

Nowe rozwiązanie

Grubość

Okres użytkowania

Kluczowe czynniki sukcesu

Dłuższy okres użytkowania

3 times longer