Noże przenośnika, o dłuższej trwałości użytkowej

Informacje ogólne

Kraj

Stare rozwiązanie

Stare rozwiązanie

Inne

Grubość

11 mm

Okres użytkowania

Nowe rozwiązanie

Nowe rozwiązanie

Hardox® 450

Grubość

11 mm

Okres użytkowania

wydłużonej o około 5-6 lat

Kluczowe czynniki sukcesu

Dłuższy okres użytkowania

about 5-6 years