Wykładziny w kruszarce, o wydłużonej trwałości użytkowej

Informacje ogólne

Kraj

Stare rozwiązanie

Stare rozwiązanie

Hardox® 400

Grubość

Okres użytkowania

Nieznany

Nowe rozwiązanie

Nowe rozwiązanie

Hardox® 600

Grubość

Okres użytkowania

Ulepszony o 100%

Kluczowe czynniki sukcesu

Dłuższy okres użytkowania

100%