Okrągłe pręty sortujące o dłuższym okresie eksploatacji

Informacje ogólne

Kraj

Stare rozwiązanie

Stare rozwiązanie

AR 450

Grubość

Okres użytkowania

Nowe rozwiązanie

Nowe rozwiązanie

Hardox® 400

Grubość

Okres użytkowania

Kluczowe czynniki sukcesu

Dłuższy okres użytkowania

100%