Wykładziny podłoża w kabinach strzelniczych, o wydłużonej trwałości użytkowej

Informacje ogólne

Kraj

Stare rozwiązanie

Stare rozwiązanie

Blacha napawana CCO

Grubość

Okres użytkowania

1 rok

Nowe rozwiązanie

Nowe rozwiązanie

Hardox® 600

Grubość

Okres użytkowania

2 lata

Kluczowe czynniki sukcesu

Dłuższy okres użytkowania

100%