Ostrze czerpaka wiertniczego, o dłuższej trwałości użytkowej

Informacje ogólne

Kraj

Stare rozwiązanie

Stare rozwiązanie

S355

Grubość

Okres użytkowania

Nowe rozwiązanie

Nowe rozwiązanie

Hardox® 500

Grubość

Okres użytkowania

Kluczowe czynniki sukcesu

Dłuższy okres użytkowania