Blachy deflektora o długim okresie użytkowania

Informacje ogólne

Kraj

Stare rozwiązanie

Stare rozwiązanie

AR 400

Grubość

Okres użytkowania

6 miesięcy

Nowe rozwiązanie

Nowe rozwiązanie

Hardox® 600

Grubość

Okres użytkowania

12 miesięcy i dłużej

Kluczowe czynniki sukcesu

Dłuższy okres użytkowania